Vergelijken met de oorlog

Telkens komt het terug: je mag de huidige situatie niet vergelijken met de oorlog; met de onderdrukking van de nazi’s; met het ongelooflijk leed dat joden, zigeuners en gehandicapten is aangedaan. Zelfs in onze Tweede Kamer, het “huis van de democratie” wordt het openlijk onderdrukt. Maar waarom niet? Vergelijken is prima. Gelijkstellen is niet goed, dat lijkt me duidelijk, maar vergelijken is toch alleen maar goed voor ons zelfbewustzijn en om te begrijpen wat er gaande is. Ik ga NIET gelijkstellen. Maar ik ga wel even vergelijken: wat is totaal anders en wat lijkt op elkaar:

Eerst wat er totaal anders is:

 • Ondanks dat het een 2e wereldoorlog werd genoemd vond het niet op de gehele wereld plaats. Dat is een duidelijk verschil met de huidige situatie want die is werkelijk GLOBAAL. Het heeft impact op ELK LAND in de wereld.
 • De wapens zijn duidelijk anders. Waar in 1940 de nazi’s met tanks over onze grenzen rolden, schietend op onze soldaten en bommen gooiden op onze steden en burgers is het nu niet zo duidelijk. De wapens zijn nu een onzichtbare ziektekiem en worden we vooral bestookt door de media. Maar is de angst anders?
 • Sommige landen wisten de oprukkende nazi’s en jappen tot staan te brengen en ontkwamen aan bezetting en de terreur die daar het gevolg van was. Nu “ontsnapt” geen enkel land. Het stopt niet bij het verdedigen van landsgrenzen. De propaganda is door de wereldwijde media en internet niet gehouden aan grenzen van autonome landen of staten.
 • De doden waren veel duidelijker. Een lijk met een kogel door zijn hoofd laat niets te raden over. Nu is dat veel onduidelijker. De officiële lijst met Covid-19 slachtoffers zijn gestorven MET corona, ongeacht onderliggend lijden. De vermeende vaccinatieslachtoffers zijn zeer twijfelachtig. Het kan van alles geweest zijn. De claim moet maar bewezen worden.
 • In de oorlogsjaren was er een duidelijke oversterfte. Dat is nu niet het geval.

Wat lijkt er wel op elkaar:

 • Bij aanvang van de 2e wereldoorlog wisten verreweg de meeste burgers, in bezet gebied maar ook in Duitsland, niet zoveel van wat er aan de hand was en wat er zou komen. Zelfs toen er mensen werden gedeporteerd had de grote meerderheid geen idee van de gruwelen die er speelden in de kampen. De grote massa had geen idee van de werkelijke duivelse plannen van de nazi’s. Na 1945 spraken vele Duitsers dan ook de woorden: “Ich habe es nicht gewust“. Dat kwam vooral omdat het een normaal mens zijn voorstellingsvermogen te boven gaat. Niemand kon geloven dat medemensen tot zoiets in staat waren.
 • De nazi’s waren meesters in propaganda. De berichtgeving was zo hypnotisch dat het een complete massapsychose tot gevolg had. Er waren werkelijk maar heel weinig mensen die zagen dat het totaal verkeerd dreigde te gaan; en ja, zo ook in Nederland. Buiten enkele honderdduizenden NSB’ers en een paar honderd verzetsstrijders ging de grote meerderheid van de burgers over tot de orde van de dag en probeerden er iets van te maken. De grote massa hield zich aan de regels en voerden die zelfs uit terwijl ze wisten dat het niet klopte.
 • De nazi’s wilden de gehele wereld overheersen. De globalisten van nu hebben hetzelfde doel: één technocratische wereldregering omringd door niet democratische NGO’s. Toegegeven, de manier waarop is heel anders maar de doelstelling is vergelijkbaar.
 • De nazi’s waren overtuigd van zichzelf. Ze geloofden er heilig in dat ze het beste deden voor ons. Dat ze een wereld creëerden die beter zou worden. En het doel heiligde de middelen. Zie je geen gelijkenis?
 • De nazi’s controleerde de gehele media, ook de Nederlandstalige (denk aan de Telegraaf). Er waren maar een paar krantjes, met een minimale verspreiding, die een ander geluid lieten horen en deze werden door de nazi’s maximaal opgespoord en bestreden.
 • Voor de gruwelijke holocaust überhaupt kon plaatsvinden werden eerst de mensen in “groepen” verdeeld. Zo werd, door Nederlandse ambtenaren, zeer zorgvuldig bij de burgerlijke stand etnische afkomst en geloof geregistreerd. Hierdoor werd het de nazi’s heel makkelijk gemaakt toen zij hun duivelse plannen ten uitvoer brachten.

Denk hier eens over na:

In de eerste wereldoorlog, van 1914 tot 1918, vielen er honderdduizenden slachtoffers in de loopgraven. Aan beide zijden constateerde men al snel dat er daar meer doden vielen aan ziektes dan aan oorlogsgeweld, inclusief gruwelijke gifgassen. Daarop ging men in grote getale vaccineren. Sommige soldaten kregen wel 6 spuiten per jaar.

Aan het einde van de oorlog, toen al deze soldaten naar huis gingen, brak de grootste pandemie van onze moderne geschiedenis uit. Deze epidemie koste, naar schatting, 17 tot 100 miljoen mensen het leven. Er zijn, nog steeds, wetenschappers die stellig beweren dat de Spaanse Griep in 1918 geen pandemie was maar een vaccinatieramp. Dat het een gevolg was van het ongecontroleerd injecteren van miljoenen soldaten waardoor hun immuunsysteem totaal van slag raakte. In iedere geval vind ik het tijdstip meer dan een toeval en is daardoor de claim zeer geloofwaardig.

100 miljoen doden. Sorry dat ik de vergelijking toch maak maar ik vind, puur de getallen, in schril contrast staan tot de 7 miljoen joodse medemensen. Het vreemde is dat de werkelijke toedracht van de grootste pandemie aller tijden al meer als een eeuw zorgvuldig onderdrukt wordt en we elke dag herinnerd worden aan de holocaust. Ik denk dat we ons beide heel goed moeten herinneren en ervan moeten leren. En dat heeft NIETS met ontkenning of bagatellisering van de holocaust te maken.

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Corona | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Het parlement van onbenullen

Het wordt met de dag gekker. Het partijkartel blokkeert alles wat er aan gebracht wordt en de manier waarop maakt niet meer uit. Zelfs als je dat doet met totale onbenul zoals dhr. Sneller van D66. Ongeremd door enig verstand van zaken sloeg hij de plank volledig mis. Het budget van Justitie en Veiligheid staat ter discussie en terecht merkt Gideon van Meijeren op dat er het een en ander scheelt aan dat departement.

Justitie moet onze democratie beschermen. Zo staat het ook op hun website: “Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen.“. Gideon opent daarmee zijn betoog en dat was wel eens keer nodig want onze Minister is vergeten dat hij werkt vóór de burgers en de burgers niet voor hem.

Maar dan volgt een interessante serie van interrupties aangevoerd door de voorzitter zelf die ook duidelijk vooringenomenheid tentoonspreid. Werkelijk walgelijk om naar te kijken. Een van de weinige Kamerleden die nog voor de burger op komt moet met alle middelen de mond gesnoerd worden.

Maar dhr. Sneller (D66) spande de kroon: “Als dhr. van Meijeren het meent dan gaat maar aangifte doen en niet hier de zaal inslingeren want hij weet dat hij niet op de stoel van de rechter kan zitten.“.

Nogmaals TOTAAL ONGEREMD DOOR ENIG VERSTAND VAN ZAKEN. Nou, heer Sneller; dan zal ik, NUKUBU, het u maar even uitleggen:

Ik ben het met Gideon eens dat hier sprake is van misdadig gedrag. Maar indien (gewezen) ministers, staatssecretarissen en leden van de Staten-Generaal dit doen in de uitvoering van hun ambt dan is een aangifte hiertegen niet mogelijk bij de politie of is het in ieder geval zinloos.

In de grondwet staat namelijk letterlijk: “De leden van de Staten-Generaal, de ministers en de staatssecretarissen staan wegens ambtsmisdrijven in die betrekkingen gepleegd, ook na hun aftreden terecht voor de Hoge Raad. De opdracht tot vervolging wordt gegeven bij koninklijk besluit of bij een besluit van de Tweede Kamer.” (Artikel 119).

Aangezien we allemaal weten dat onze Koning zich hiermee niet gaat bemoeien is DE ENIGE WEG om dit de Tweede Kamer “in te slingeren, in de hoop dat deze parlementariërs eens een keer opdracht tot vervolging zullen geven. Dit heb ik geleerd uit eigen ervaring. Maar zoals ik begin 2015 al opmerkte: “Ja, puur formeel KAN de tweede kamer hier opdracht toe geven maar volgens rechtspraak.nl is een dergelijke opdracht nog nooit verstrekt ( bron hogeraad.nl ). NOG NOOIT! En de grondwet, die onze rechten moet beschermen, bestaat ruim 200 jaar.
<sarcasme aan> Zouden we in die 200 jaar nog nooit een minister hebben gehad die over de streep is gegaan? <sarcasme uit>. “.

Ook dhr. Azarkan (Denk) meent nog een onbenullig duitje in het zakje te moeten doen. Hij steunt (uiteraard) de voorzitter en spreekt dan de onbegrijpelijke woorden: “Dhr. van Meijeren weet donders goed wat trias politica is en het is niet aan een Kamerlid om te bepalen wie verdachte is.“. JA, DAT IS HET DUS WEL MIJNHEER AZARKAN: ART. 119 GRONDWET!.

Maar ja, als Gideon, die WEL over de nodige kennis beschikt, dat even wil uitleggen aan zijn ambtgenoot wordt hij de mond gesnoerd door de VOORZITTER. Het cirkeltje is weer rond.

Dit is onze parlementaire democratie. Dit zijn “onze vertegenwoordigers”.

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Corona | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

This Pivotal Moment – Deel 1

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Corona | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Covid-19 bestaat niet

Omdat alle onderwerpen door elkaar heen gaan wil ik een aantal zaken nog eens op een rij zetten. Ik probeer elke dag een blogje te schrijven en één van de grote leugens bloot te leggen.

Vandaag: Covid-19 bestaat niet. Tenminste niet in de vorm die men ons wil laten geloven. Ik ga dit in delen uitleggen:

 1. Covid-19 wordt begin 2020 als een NIEUW virus aangeduid. Dat doet alle alarmbellen rinkelen. Velen zagen al een Ebolavirus op ons afkomen. Inmiddels is gebleken dat het een (zoveelste) mutatie is van SARS, eveneens een Coronavirus, dat voor het eerst in 2002 is ontdekt. Medici hebben al aangetoond dat mensen die destijds SARS hebben gehad (nog steeds!) immuun zijn voor het huidige virus. Mutaties zijn doorgaans ongevaarlijker en ook de cijfers laten dit inmiddels zien: een IFR van 0,15% .
 2. SARS-COV-2 is nog altijd niet geïsoleerd volgens de “gouden standaard” zoals dat zo mooi heet. Hierdoor kunnen dus ook de Postulaten van Koch (revisie Rivers) niet worden uitgevoerd en KAN het medisch bewijs van een ziektekiem (SARS-COV-2) die een ziekte (COVID-19) veroorzaakt domweg NIET geleverd worden. Zonder medisch / wetenschappelijk bewijs is er ook geen juridisch bewijs en dus geen juridische basis voor alle maatregelen.
 3. Elk jaar waren er virussen rond. Grofweg rond oktober/november het rhinovirus, rond december/januari het Influenzavirus en rond februari/maart slaan de coronavirussen toe. Dat is al jaren zo. We noemden deze echter allemaal al decennia lang gewoon DE GRIEP. Het afgelopen jaar (2020) is, zoals achteraf is gebleken, niet anders als andere jaren geweest.
 • Worden er mensen ziek van corona? Ja hoor, zeker wel; maar niet meer als andere jaren en het heet gewoon GRIEP; noem het dan ook zo, zoals we altijd gedaan hebben, en maak mensen niet onnodig bang.
 • Gaan er mensen dood aan corona? Ja hoor, zeker wel; maar niet noemenswaardig meer als andere jaren. Ook de leeftijdsgroep is hetzelfde als andere jaren: 80+ (met een of meerdere onderliggende aandoeningen). Elk sterfgeval is verdrietig, dat kunnen we niet ontkennen, maar we zijn niet onsterfelijk. IEDEREEN gaat dood.
 • Waarom is er dan een probleem? Eigenlijk is er geen probleem. De cijfers van 2020 wijken niet noemenswaardig af van de “griep”cijfers van voorgaande jaren.
 • Moeten we “onze ouderen” niet beschermen? Ja hoor; maar niet op deze wijze. We moeten blijven doen wat we altijd al deden: Ben je grieperig, blijf weg bij de ouderen. Ga naar bed en ziek het uit. De meesten zullen ook niet anders willen / kunnen als ze een flinke griep hebben.
 • Moeten we het “verspreiden” niet tegen gaan met maatregelen? NEE eigenlijk niet. De meesten kunnen deze griepgolf heel goed handelen en bij elke overdracht verzwakt het virus. Hierdoor ontstaat er groepsimmuniteit en zal ook deze variant redelijk snel naar de achtergrond verdwijnen. Zoals dat elk jaar, met elke griepvariant, gebeurd.
 • Raken de ziekenhuizen dan niet overbelast? Waarschijnlijk wel maar dat gebeurd al jaren. Dit heeft NIETS te maken met een “killervirus” maar veel meer met de afbraak van ons zorgsysteem. Laat het geld wat nu aan al die maatregelen wordt besteed naar de zorg gaan en je zult zien: Volgende winter is het probleem is stuk kleiner.
 • Moeten we vaccineren? Wat mij betreft moet je dat zelf weten. Als je vertrouwen hebt in deze splinternieuwe mRNA techniek: Ga je gang. Maar het mag NOOIT verplicht worden, ZEKER NIET voor kinderen die aantoonbaar géén gevaar lopen.
 • Maar de maatregelen (lockdown, mondkapjes, avondklok, 1,5 meter) hebben toch geholpen? Daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. Sterker nog: statistici hebben zich al een tijd verdiept in de verschillen tussen landen (staten) met veel en nauwelijks maatregelen. Er zijn geen significante verschillen gevonden.
 • Moet ik me laten testen als ik me niet goed voel? NEE, vooral NIET doen. Het voegt aan jou namelijk NIETS toe. Allereerst zijn de tests niet betrouwbaar in de huidige opzet (teveel cycli) en het geeft alleen maar munitie aan de overheid en de media. Men blijft steevast elke positieve test een “besmetting” noemen, ook als mensen helemaal niet ziek zijn. Alle beleid is gestoeld op de zeer onbetrouwbare PCR-test en als we daarmee stoppen kunnen we sneller terug naar “normaal”.

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.


Geplaatst in Corona | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

De 3 fasen

Geplaatst in Corona | Getagged , , , | Een reactie plaatsen